اثر شفابخش ماساژ کف پا بر سایر اعضای بدن

سرویس سلامتبه نقل از بانک پزشکان؛ بخش اخبار پزشکی:

ماساژ هنر شفا بخش باستانی است که بر روی دستگاه های بدن فواید بسزایی داشته و موجب آرامش و تسکین دردهای عصبی و گرفتگی های عضلانی می گردد و با تشدید جریان خون فشار وارد بر رگ ها و سیاه رگ ها را کم کرده و از ناراحتی های قلبی می کاهد.

1.غدد سینوسی
2.گردن
3.نای
4.گوش
5.چشم
6.تارهای صوتی
7.ریه
8.شانه
9.تیرویید
10.دیافگرام
11.قلب
12.طحال
13.لوزالمعده
14.غده فوق کلیه
15.کلیه
16.عضله روده
17.مثانه
18.روده کوچک
19.کولن پایین رو
20.عصب سیاتیک
21.زانو
22.ران
23.مفصل زانو
24.کیسه صفرا
25.جگرو کبد

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه