دعا و نیایش برای خود و دوستان

دعا و نیایش برای خود و دوستان

دعا و نیایش,دعا کردن,بر آورده شدن دعا

و تصیرهم الی امن من مقیل المتقین .یا من لا تنقضی عجائب عظمته ، صل علی محمد و اله ، واحجبنا عن الالحاد فی عظمتک .و یا من لا تنتهی مدة ملکه ، صل علی محمد و اله ، و اعتق رقابنا من نقمتک .و یا من لا تفنی خزائن رحمته ، صل علی محمد و اله ، و اجعل لنا نصیبا فی رحمتک .

 

و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار ، صل علی محمد و اله ، و ادننا الی قربک .و یا من تصغر عند خطره الاخطار ، صل علی محمد و اله ، و کرمنا علیک .و یا من تظهر عنده بواطن الاخبار ، صل علی محمد و اله ، و لا تفضحنا لدیک .اللهم اغننا عن هبة الوهابین بهبتک ، و اکفنا وحشة القاطعین بصلتک حتی لا نرغب الی احد مع بذلک ، و لا نستوحش من احد مع فضلک .اللهم فصل علی محمد و اله ، و کد لنا و لا تکد علینا ، و امکر لنا و لا تمکر بنا ، و ادل لنا و لا تدل منا

 

.اللهم صل علی محمد و اله ، و قنا منک ، و احفظنا بک ، و اهدنا الیک ، و لا تباعدنا عنک ، ان من تقه یسلم ، و من تهده یعلم ، و من تقربه الیک یغنم .اللهم صل علی محمد و اله ، و اکفنا حد نوائب الزمان ، و شر مصائد الشیطان ، و مرارة صولة السلطان .اللهم انما یکتفی المکتفون بفضل قوتک ، فصل علی محمد و اله ، و اکفنا ، و انما یعطی المعطون من فضل جدتک ، فصل علی محمد و اله ، و اعطنا ، و انما یهتدی المهتدون بنور وجهک ، فصل علی محمد و اله ، و اهدنا .

 

اللهم انک من والیت لم یضرره خذلان الخاذلین ، و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین ، و من هدیت لم یغوه اضلال المضلین .فصل علی محمد و اله ، و امنعنا بعزک من عبادک ، و اغننا عن غیرک بارفادک ، و اسلک بنا سبیل الحق بارشادک .اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعل سلامة قلوبنا فی ذکر عظمتک ، و فراغ ابداننا فی شکر نعمتک ، و انطلاق السنتنا فی وصف منتک .اللهم صل علی محمد و اله ، و اجعلنا من دعاتک الداعین الیک ، و هداتک الدالین علیک ، و من خاصتک الخاصین لدیک ، یا ارحم الراحمین .

 

ای آن که شگفتیهای بزرگی او ( کمال ذات ، بلندی مقام ، بزرگی قدرت ، بی نیازی از خلق ، نیازمندی خلق به سوی او و مانند آنها ، یا فکر و اندیشه در مخلوقات شگفت آور او که آنها کمال عظمت او را می نمایاند ) پایان ندارد ( پس از اندیشه کنندگان روزگار در شگفتیهای یک مصنوع او اندیشه نمایند اندیشه آنان به جایی نمی رسد ) بر محمد و آل او درود فرست ، و ما ( گناهکاران ) را از ستم در عظمت خود بازدار ( چون ارتکاب گناه و عدول از حق ، خود یک نوع جوری است نسبت به عظمت خالق و ای آن که مدت پادشاهی ( قدرت و توانایی ) او به آخر نمی رسد ،

 

بر محمد و آل او درود فرست ، و گردنهای ما را از عذاب و کیفرت ( دوزخ ) آزاد فرما ( رقبه و گردن به جای همه انسان بکار رفته ) و ای آن که گنجینه های رحمت ( احسان و بخشش ) او نابود نمی گردد ، بر محمد و آل او درود فرست ، و برای ما در رحمت خود بهره ای قرار ده ( و این که بهره از رحمت را درخواست نموده برای آن است که از بهره مقصود به دست آید چون بهره از رحمت حق تعالی عالم را از نعمت و عفو و بخشش او فراگیرد و ای آن که چشمها از دیدن او باز می مانند ( چون دیده شدن از لوازم جسم است و حق تعالی جسم نیست )

 

بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( با یاد خود کردار پسندیده ) به قرب ( رحمت ) خود نزدیک نما و ای آن که در برابر منزلت او منزلتها کوچک ( ناچیز ) است ، بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را نزد ( احسان ) خود گرامی بدار و ای آن که درونهای اخبار نزد او هویداست ، بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( روز رستاخیز ) نزد خود ( به آنچه ��انی ) رسوا مگردان بار خدایا به بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بی نیاز گردان ( هبه به معنی بخشش بی عوض است و معنی حقیقی آن جز درباره خدای تعالی یافت نمی شود ، زیرا اوست که نیاز هر نیازمندی را بدون عوض و غرضی می بخشد ) و با صله و پیوستن ( احسان و بخشش خود ) ما را از ترس کسانی که با ما قطع کرده دوری می گزینند نگهدار تا با بخشش تو به دیگری رونیاندازیم ، و با احسان تو از ( دوری گزیدن ) دیگری نترسیم

 

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و به سوی ما تدبیر فرما و به زیان ما کید منما ( کید اراده زیان رساندن به دیگری است از روی پنهانی و آن از خلق حیله و فریب است و از خدای تعالی تدبیر به حق و مجازات اعمال خلق است ) و برای ( دشمنان ) ما مکر کن و با مکر مکن ( مکر خدا بلا و گرفتاری از جانب اوست به دشمنانش ) و ما را ( بر دشمنان دین ) پیروز گردان او ( آنها را ) بر ما پیروز مگردان

 

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از ( خشم ) خود نگهدار ، و به ( لطف ) خود حفظ فرما ، و ( به راه راست ) به سوی خود راهنمایی کن ، و از ( رحمت ) خود دور مگردان ، زیرا هر که را تو ( از خشم خود ) نگهداری ( از هر پیشامدی ) سالم و بی گزند می ماند ، و هر که را ( به صراط مستقیم ) راهنمایی فرمایی ( به حقایق پی برده و ) دانا می شود ، و هر که را به سوی ( رحمت ) خود نزدیک گردانی غنیمت و سود ( نیکبختی همیشگی ) می برد بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از سختی پیشامدها و اندوههای روزگار ، و بدی دامهای شیطان ، و تلخی غلبه پادشاه حفظ فرما بار خدایا جز این نیست که بی نیازان به فضل قوه تو ( از غیر تو ) بی نیازاند ،

 

پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را بی نیاز گردان ، و بخشندگان از زیادی عطا و بخشش تو می بخشند ، پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ( از خوان نعمت خود ) به ما عطا فرما ، و راه یافتگان با نور هدایت و رستگاری تو راه می یابند ، پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را ( به آنچه خیر ما در آن است ) راهنمایی نما بار خدایا هر که را تو یاری کردی خواری خوار کنندگان به او زیان نرساند ، و هر که را تو عطا فرمودی جلوگیری منع کنندگان از او نمی کاهد ، و هر که را تو راهنمایی نمودی گمراهی گمراه کنندگان او را از راه نبرد پس بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را به قدرت و توانایی خود از ( زیان ) بندگانت دور ساز ، و به بخشش خود از دیگری بی نیاز گردان ، و به راهنمایی خود به راه حق ببر

 

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و سلامتی دلهای ما را در یاد عظمت و بزرگی خود ، و آسایش تنهای ما را در سپاسگزاری نعمت خود ، و شیرین زبانهای ما را در بیان نعمت خود قرار ده بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از دعوت کنندگان خود که به سوی تو می خوانند ، و از راهنمایان خود که به راه تو راهنمایی می نمایند ، و از نزدیکان ( به رحمت ) خود که به تو نزدیکند قرار ده ، ای بخشنده ترین بخشندگان .

صحیفه سجادیه
منبع:tebyan.net

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه