چرا در بالاي صفحات قرآن «خوب، «بد» و ميانه» آمده است؟

چرا در بالای صفحات قرآن «خوب، «بد» و میانه» آمده است؟


استخاره,استخاره از قرآن,استخاره با قرآن,استخاره کردن

علت آمدن کلمه های «خوب، بد و میانه» در بالای صفحات قرآن، نشانة استخاره بودن آن می باشد. اما ذکر چند نکته در رابطه با کلمه های فوق را یادآور می شویم:


1. این واژه ها ربطی به قرآن ندارد و در واقع با قرآن نبوده است،بلکه مربوط به کسانی می باشد که می خواهند به قرآن استخاره نمایند و لذا در گذشته بعضی از ناشرین با کمک گرفتن از بعضی افرادی که تا حدودی تفسیری از آیات قرآن می فهمیدند، آیات اول هر صفحه را مورد مطالعه قرار می دادند و آن چه به نظرشان خوب، بد و میانه می آمد، در بالای صفحات قرآن این را می نوشتند.


2. در پذیرش استخاره بین علما اختلاف وجود دارد. البته گروه زیادی از مسلمانان ( چه شیعه و چه سنی) استخاره را قبول دارند؛ منتها ذکر این مسایل را در اول قرآن ضروری نمی دانند؛ چرا که نقل این واژه ها در اول صفحه برای فرهنگ عامه قابل فهم و درک نیست و گاهی ممکن است در نزد بعضی موجب وهن قرآن شود. لذا این کلمه ها را در اول صفحه چه در قرآن های چاپ عثمانی و چه غیر عثمانی ذکر نکرده اند.


3. قرآن دارای هدف های اصلی و فرعی است. هدف اصلی قرآن شناساندن معارف بلند قرآن، امور هدایتی، تربیتی و دانش های آن است؛ ولی متأسفانه به خاطر عدم رشد جامعه اسلامی، توجه به فرع بیش تر از اصل شده است و ناشرین توجه شان را بیش‌تر روی فرع قرار داده اند.


4.  البته استخاره کردن به نظر ما کار خوب و شایسته ای است که در جای خود هم روایت برای صحت آن داریم و هم سیرة عملی بزرگان و علماء بوده است و چنان‌چه با شرایط خودش و در جای خود انجام گیرد، آثارآن ظاهر می شود.


 استخاره در لغت به معنی خواستن بهترین امر، طلب خیر کردن و نیکویی جستن است که اصطلاحاً عبارت از نوعی دعا و توکل و توسل به خداوند در انجام امری که خیر و شر آن بر انسان پوشیده است از خداوند می خواهد آن امر را برای او روشن کند و یا اجازة عمل می خواهد.

منبع:andisheqom.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه