نوشته‌هایی با برچسب "برای رفع غم و اندوه"

رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب

میل و رغبت به دنیا موجب غم و اندوه می شود. امام صادق (ع) فرموده است: هرگاه غم و اندوه فراوان و پی در پی به شما روی آورد، ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» را تکرار کنید. مکروهاتى که موجب غم و اندوه مى شوند. ۱ - میل و رغبت به دنیا. ۲ - نشستن در آستانه در. ۳ - غذا خوردن با دست چپ. ۴ - ایستاده شلوار پوشیدن. ۵ - بازى کردن با ریگ. ۶ - پوشیدن کفش سیاه رنگ. ۷ - کندن موى ریش با دندان. ۸ - گذشتن از میان گوسفندان. ۹ -به بازى بردن میمون. ۱۰ - طهارت گرفتن با دست راست. ۱۱ -پاک کردن دست و رو با دامن (لباس ). ۱۲ - راه رفتن روى پوست تخم مرغ. گفتن ذکر لا حول و لا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه