نوشته‌هایی با برچسب "ترک دروغ گفتن"

 چه عاملي سبب ترك دروغ گفتن مي گردد؟ چه عاملي سبب ترك دروغ گفتن مي گردد؟

چه عاملی سبب ترک دروغ گفتن می گردد؟. دروغ یک بیماری روانی است که دلایل فراوانی می تواند داشته باشد که مهم ترین آنها ازروبه رو شدن با واقعیات یا مکافات عمل یا سرزنش مردم و است بدین معنا که دروغگو گمان می کند با راستگویی , شخصیت خود را از دست می دهد یا با دروغ گفتن شخصیت تازه و بهتری به دست می آورد. عده ای نیز به واسطهء به دروغ گفتن مبادرت می کنند. گروهی دیگر به واسطهء چیرگی قوهء تخیل بر تعقل شان ,از گفتن دروغ می برند. بدین ترتیب , اولین راه ترک این عادت , شناسایی علل و عوامل ابتلابه آن است پس از آن انسان باید با توجه به حرمت گناهی که انجام می د

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه