نوشته‌هایی با برچسب "راه مشهد"

خاکیِ راه مشهد خاکیِ راه مشهد

چون ماهیان برکه‌ام، بی‌تاب ماهم یا رضا !. از عاشقانِ «عاشقی با یک نگاهم» یا رضا !. من خوب می‌دانم بدم اما دوباره آمدم. خاکیِ راه مشهدم پس سر به راهم یا رضا !. به به! چه می‌آید به هم ترکیب ما، آخر بر آن. صحن سفید مرمرت، خالی سیاهم یا رضا !. وقت نظر بر گنبد و گلدسته‌های عرشیت. افتاده با عمامه‌ها از سر کلاهم یا رضا !. تو شرط مستی هستی و هستم ز نیشابوریان. در صحن جمهوری اگر «مشروطه‌خواه»م یا رضا !. مشروطه و مشروعه را دادم به دست عاقلان. در مجلس مستان تو با پادشاهم یا رضا !. یادم نمی‌آید یکی از دردهای بی حدم. شکر خدا پهلوی تو من رو به راهم یا رضا !.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پی��ا کنید.

مشاهده سایت نشونه