نوشته‌هایی با برچسب "مواد خوراکی"

خمس مواد خوراکی خمس مواد خوراکی

با پایان یافتن سال خمسی، باید خمس تمام وسایلی که از آنها استفاده نشده و مواد غذایی باقی مانده پرداخت شود، حال اگر فعلاً پرداخت خمس به صورت یک‌جا امکان ندارد، مى‌توان به یکی از دفاتر مرجع تقلید خود مراجعه و پس از دست‌گردان نمودن، مبلغ به تدریج پرداخت شود. با این حال برخی از فقها محاسبه خمس هر مالی را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن سال خمسی، جایز می‌دانند. سوال: آیا می شود خمس مواد خوراکی را پس از گذشت یک سال (بدون در نظر گرفتن سال خمسی) حساب کرد؟. شرح پرسش. آیا می‌شود خمس همه مواد خوراکی را سالانه حساب کرد، مثلا اگر در میانه سال خمسی، 30 ک

 - خطرهاي مجاز - در مواد خوراکي! - خطرهاي مجاز - در مواد خوراکي!

سرویس سلامتبه نقل از دکتر من؛ بخش تغذیه:. شاید عبارت «و افزودنی های دیگر خوراکی» «و افزودنی های مجاز صنعتی» در ترکیب برخی مواد غذایی نظیر شیرینی و شکلات و بستنی و کنسرو را که روی لفافه بسته بندی آن درج شده است، دیده باشید. سید محمود معلمی- شاید عبارت «و افزودنی های دیگر خوراکی» «و افزودنی های مجاز صنعتی» در ترکیب برخی مواد غذایی نظیر شیرینی و شکلات و بستنی و کنسرو را که روی لفافه بسته بندی آن درج شده است، دیده باشید. این عبارت ها بیانگر استفاده صنایع غذایی از برخی ترکیبات شیمیایی و طبیعی برای افزایش کیفیت و ماندگاری محصول است. - روی بسته بندی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه