نوشته‌هایی با برچسب "ناخن لاک زده"

تیمم و نماز با ناخن های لاک زده !! تیمم و نماز با ناخن های لاک زده !!

تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است در تیمم بدل از غسل، بلکه در هر تیممى، بعد از مسح پیشانى، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را، با کف دست دیگر مسح کند. در این مقاله به بررسی اجمالی مسئله تیمم می پردازیم:. در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:. 1 – پیدا نکردن آب 2 – مشقت بیش از حد 3 – ترس از ضرر 4 – نیاز به آب براى حفظ جان 5 – نیاز به آب براى تطهیر 6 – نداشتن آب مباح 7 – نداشتن وقت براى وضو یا غسل. چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح است:. تیمم به خاک ، ریگ ، کلوخ و سنگ ، اگر پاک باشند، صحیح اس

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه